ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Z dniem 31 grudnia 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu "Edukacja dla rynku pracy".

Przez okres czterech lat wsparcie w ramach projektu skierowaliśmy do 4 870 osób, będących studentami i absolwentami Uniwersytetu.


Dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą "Grono Targowe Kielce" udało nam się w znacznym stopniu zwiększyć zaangażowanie pracodawców w realizację programów nauczania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, m.in. poprzez realizację spotkań panelowych czy modułów zajęć dodatkowych z praktykami zawodu oraz rozwinąć współpracę Uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania, czyli organizację staży i praktyk zawodowych dla naszych studentów i absolwentów.

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu dziękujemy za przystąpienie do oferowanego przez nas wsparcia, czynny udział w zajęciach - gratulujemy odniesionych sukcesów na rynku pracy! :)